Wdrożenie

Dokonujemy przejścia z fazy prototypu do produktu końcowego, poprzez udoskonalenia produktu oraz usystematyzowane testy akceptacji typu, niezawodnościowe, oraz pre-compliance. Przeprowadzamy produkcję serii pilotażowej.

Jak wygląda proces?

CEL: uzyskanie prototypu (demonstratora) i przejście przez fazy testów w środowisku operacyjnym do rozwinięcia ostatecznej formy technologii + osiągnięcie TRL VIII lub IX

 • Testy

  Opracowujemy strategię testów wprowadzając oprócz testowania funkcjonalnego także testy niezawodnościowe, akceptacyjne czy pre-certyfikacyjne. Systematyzacja testów, zarówno sprzętu jak i oprogramowania, ma umożliwić osiągnięcie ósmego poziomu gotowości technologicznej (TRL VIII).

 • Aktualizacje

  Wprowadzamy zmiany i ulepszenia w sprzęcie i oprogramowaniu na podstawie informacji uzyskanych z testów. Dalej optymalizujemy projekt z uwzględnieniem wymagań produkcyjnych, zarówno jeśli chodzi o uzysk, jak również koszty i szybkość montażu czy testy post-produkcyjne. Jest to obszar działań DFX - Design for Excellence: (DFT-Design for Test, DFM-Design for Manufacturing, DFA-Design for Assembly).

 • Certyfikacja

  Przygotowujemy tzw. gold-sample, który podlega testom zgodności z odpowiednimi regulacjami w laboratorium akredytowanym. W zależności od sytuacji nasi inżynierowie biorą bezpośredni lub pośredni udział w tego typu testach.

 • Pilotaż

  Projektujemy oraz wykonujemy narzędzia testowania produkcyjnego w celu zrealizowania produkcji serii pilotażowej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Opracowanie planu testów sprzętowych i programowych

 • Analizy i udoskonalenia związane z Design for EXcellence (DFM, DFT, DFA)

 • Opracowanie protokołów testowania produkcyjnego

 • Wykonanie badań inżynierskich badań zgodności (pre-compliance)

 • Wsparcie w procesie uzyskania certyfikacji

 • Wsparcie w procesie uzyskania ochrony patentowej

 • Wykonanie i nadzór nad serią pilotażową

Szczegóły wdrożenia

Przejście z fazy prototypu do gotowego wyrobu jest jednym z trudniejszych wyzwań procesu wytwórczego urządzenia elektronicznego. Procentuje w nim doświadczenie, które pozwala na odpowiednie przygotowanie samego urządzenia jak i testów do procesu późniejszej produkcji. Analizy i udoskonalenia w zakresie tzw. Design for Excellence zawierają w sobie usprawnienia procesu produkcji, testowania i montażu, których celem jest sprawna i płynna realizacja dostaw wyrobu na rynek. W ostatnim czasie mówi się także o nowym rodzaju udoskonalenia projektu elektronicznego: „Design for Change”, czyli umożliwienie produkcji układu elektronicznego z wykorzystaniem zamienników, bez kosztownego przeprojektowywania obwodu drukowanego. Choć takie możliwości są dość ograniczone, inżynierowie FastLogic angażują się w udoskonalenia wyrobu we wszystkich wymienionych obszarach, zarówno w projektach realizowanych od początku jak i tych które zostały do nas przemigrowane.

Etap przygotowania produktu to także szereg prac związanych z mechaniką, a także uzyskaniem potwierdzenia zgodności wyrobu z odpowiednimi normami. Nasi inżynierowie biorą w tych i innych pracach, związanych np. z przygotowaniem części merytorycznych wniosków patentowych (jeśli zachodzi taka możliwość). Zwieńczeniem prac jest wykonanie pilotażu, czyli produkcja próbnej serii urządzeń.