Projekt

Opracowujemy architekturę sprzętową oraz programową, wykonujemy projekt urządzenia elektronicznego, tj. schematy, projekt mozaiki PCB, tworzymy oprogramowanie, implementujemy funkcjonalność i testujemy prototyp.

Jak wygląda proces?

CEL: wykonanie demonstratora rozwiązania na docelowo 7 poziomie gotowości technologicznej TRL VII, który mógłby zostać zweryfikowany w warunkach operacyjnych (testy Klienta).

 • Architektura systemu

  Przeprowadzamy prace z zakresu inżynierii systemowej, opracowujemy architekturę rozwiązania – zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Dalej dokonujemy wstępnej selekcji szeregu rozwiązań technologicznych i w razie potrzeby dokonujemy ich pre-walidacji (np. PoC).

 • Implementacja

  Wykonujemy projekt elektroniczny: opracowujemy schematy (SCH) oraz projekt obwodu drukowanego (PCB). Dla wymagających obwodów przeprowadzamy symulacje integralności sygnałowej i mocy (SI/PI), a także typowe symulacje analogowo-cyfrowe (A/D). Implementujemy oprogramowanie wbudowane. Konstruujemy prototypy oraz przeprowadzamy testy inżynierskie w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL VI).

 • Testy

  Systematyzujemy i wykonujemy testy sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem zasobów laboratorium. Są to m.in. testy funkcjonalne, niezawodnościowe jak również w pewnym zakresie pre-certyfikacyjne. Zwieńczeniem jest przeprowadzenie testów rozwiązania w środowisku operacyjnym i osiągnięcie siódmego poziomu gotowości technologicznej (TRL VII).

 • Dokumentacja

  Podsumowujemy prace tworząc dokumentację powykonawczą. Czytelne i kompletne pliki projektu elektronicznego – sprzętu i oprogramowania – jak również solidnie udokumentowane raporty z przeprowadzonych testów i badań są elementem wyróżniającym rozwiązania profesjonalne. Do tego dążymy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Opracowanie architektury systemu (sprzętu i oprogramowania)

 • Opracowanie projektu elektroniki (SCH, PCB, BOM)

 • Symulacje najważniejszych zjawisk obwodowych (SI/PI, A/D)

 • Implementacja oprogramowania wbudowanego

 • Konstrukcja, uruchomienie i pomiary prototypu

 • Testy funkcjonalne, niezawodnościowe, pre-certyfikacyjne

Projekt

Na podstawie opracowanej specyfikacji przystępujemy do przygotowania projektu urządzenia elektronicznego. Powstaje ono w kilku fazach: koncepcji architektury (pre-BOM), opracowania schematów (SCH+BOM), projektu płytki (PCB) oraz konstrukcji prototypu urządzenia.

Nasze kompetencje obejmują projektowanie urządzeń z uwzględnieniem najnowszych podzespołów elektronicznych, zarówno w zakresie technik cyfrowych – FPGA (Field Programmable Gate Arrays), DSP (Digital Signal Processor) czy SoC (Systems on Chip), jak i analogowych – układy odczytowe, kondycjonowania sygnałów, obwody przełączające mocy (przetwornice AC/DC, DC/DC), etc. Korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie systemów łączności bezprzewodowej – BT4.0, WiFi, transceicvery i stosy komunikacyjne pasma otwartego 868MHz, modemy GSM, LTE-Cat. M. NB1/NB2 i inne.

Wykonujemy projekty wielowarstwowych płytek PCB o wymiarze charakterystycznym do 3-4 milsów. Dla wymagających tego projektów stosujemy techniki kontroli impedancji linii sygnałowych radiowych w.cz. i szybkich sygnałów cyfrowych (25-33Gbps). Z sukcesami realizowaliśmy obwody drukowane na zaawansowanych materiałach ISOLA (np. I-Tera MT40).

Pracujemy na wysokiej jakości, licencjonowanym oprogramowaniu zarówno dla potrzeb projektów elektronicznych jak i symulacji. Posiadamy licencje trzech wiodących na rynku dostawców EDA: Altium Designer, Cadence OrCad, Mentor PADS. Mamy doświadczenie w symulacjach integralności sygnałowej w paśmie 25-33GHz w oprogramowaniu Cadence Sigrity.

Oprogramowanie wbudowane

Urządzenia elektroniczne zawierające podzespoły elektroniczne podlegające programowaniu (procesory, mikrokontrolery, itp.) wyposażamy w odpowiedni kod sterujący, oferując usługi w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania dla systemów wbudowanych, oraz oprogramowania niskopoziomowego.

W naszych projektach wykorzystujemy techniki inżynierii oprogramowania – np. stosując logiczny podział oprogramowania na warstwy abstrakcji, dzięki czemu uzyskujemy wysoką utrzymywalność kodu.

Nasze doświadczenie obejmuje również zadania wysoce specjalizowane, takie jak:

Kompilatory – modyfikacja domyślnego zachowania kompilatorów GCC oraz LLVM, rozszerzanie funkcjonalności,

Systemy akwizycji danych o wysokiej przepustowości bazujące na technologiach Gigabit Ethernet czy PCIExpress.

Języki programowania

 • C
 • C++
 • Języku asemblera dla procesorów Intel oraz ARM
 • Python

Systemy operacyjne

 • Serwisy (Windows) lub deamony (Linux)
 • Dedykowane sterowniki urządzeń dla systemów Linux oraz Windows (technologie Windows Driver Model czy Windows Driver Foundation)

Wybrane Standardy

 • ATCA
 • uTCA
 • VME

Wybrane Platformy

 • Intel
 • Atmel
 • Texas Instruments (C2000, C64x+, MSP430, ARM)
 • NXP Semiconductors
 • Freescale Semiconductor
 • STM

Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

 • TI-RTOS
 • SYSBIOS
 • RTEMS
 • VxWorks

Wybrane Protokoły

 • TCP/UDP
 • MODBUS
 • MBUS
 • GazModem I
 • GazModem II
 • CAN / CANopen
 • BACnet
 • DALI

Nasze oprogramowanie jest zgodne ze standardami MISRA C oraz MISRA C++.

Systemy rekonfigurowalne i IPCores

W zaawansowanych systemach elektronicznych, gdzie czas reakcji, akwizycji czy przetwarzania danych jest krytyczny, zwykle wykorzystuje się układy reprogramowalne FPGA.

Przygotowanie opisu sprzętu dla układów rekonfigurowalnych nie mieści się w kategoriach zwykłego oprogramowania i standardowej wiedzy z tego zakresu. Wymaga od projektanta systemu gruntownej znajomości architektur cyfrowych, ich ograniczeń, a przede wszystkim znajomości języków opisu sprzętu w kontekście syntezy logicznej, jak również umiejętnego korzystania z narzędzi dedykowanych do tego celu.

FastLogic oferuje swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia opracowania opisu sprzętowego kompletnych systemów rekonfigurowalnych (np. w oparciu o rdzenie PowerPC, Microblaze), jak również dedykowanych bloków funkcjonalnych (IPCore). Zamknięte, specjalizowane rozwiązania IPCore w połączeniu z dedykowanymi systemami typu SoC, to szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek (time-to-market), obniżenie kosztów urządzenia, jak również poboru mocy z uwagi na możliwość implementacji złożonych systemów cyfrowych w jednym układzie. Niewątpliwą zaletą takich rozwiązań jest też stosunkowo łatwa przenośność, dzięki czemu czas życia produktu wynikający ze zmniejszającej się dostępności układów nie stanowi ograniczenia.

Nasze doświadczenie obejmuje opracowanie systemów rekonfigurowalnych dla platform Xilinx i Altera, czy bloków IP opracowanych w języku VHDL.

Zaprojektowane przez nas bloki funkcjonalne IP stosowane są z powodzeniem w przemyśle.