Produkcja

Dążymy do utrzymania wysokiego uzysku produkcyjnego i reagujemy na potencjalną niestabilność dostaw wyrobu wobec zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Na bieżąco wspomagamy od strony inżynierskiej i monitorujemy proces produkcji.

Faza produkcyjna

CEL: Utrzymanie wysokiego uzysku produkcyjnego i stabilności dostaw wyrobu wobec zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

 • Produkcja

  W sposób bezpośredni lub pośredni bierzemy udział w uruchomieniu procesu produkcyjnego. Dokonujemy bieżącego monitorowania i udoskonalamy przebieg produkcji wyrobu.

 • Utrzymanie

  Monitorujemy niezawodność wyrobu, a także uzysk produkcyjny. Staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się problemy oraz poszukujemy możliwych usprawnień.

 • Gwarancja

  Prowadzimy szeroko pojętą politykę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Co możemy dla Ciebie zrobić

 • Współpraca z dostawcą EMS w uruchomieniu produkcji

 • Utrzymanie stabilności i uzysku produkcji

 • Utrzymanie jakości wyrobu

 • Kontrola nad znakowaniem, wersjonowaniem sprzętu i oprogramowania

 • Wsparcie w realizacji polityki gwarancyjnej wyrobu

Produkcja

Dostarczenie dokumentacji wytwórczej projektu elektronicznego pozwala Klientowi samodzielnie rozpocząć i utrzymać produkcję z wybranym partnerem EMS. Choć wymienione wyżej aktywności w większości przypadków może przejąć dostawca EMS, FastLogic na życzenie Klienta współpracuje z takim dostawcą w celu utrzymania i dalszego doskonalenia procesu produkcji, jak również usuwania wad i usterek. Nasze wsparcie jest zwykle najbardziej istotne zwłaszcza w pierwszych przebiegach produkcyjnych gdy zarówno produkt jak i proces jeszcze dojrzewają.