Badania i Analizy

Poznajemy projekt, precyzujemy jego założenia, identyfikujemy ryzyka oraz minimalizujemy je na wczesnym etapie poprzez rozpoznanie technologiczne oraz przy pomocy podprojektów PoC (Proof-of-Concept). Dla rozwiązań już istniejących wykonujemy audyt.

Jak wygląda proces?

CEL: uzyskanie potwierdzenia możliwości przejścia z fazy koncepcyjnej i określenie optymalnej strategii rozwoju rozwiązania. Osiągnięcie TRL minimum III

 • Analiza

  Poznajemy projekt, precyzujemy jego założenia, definiujemy problem - wszystko z wykorzystaniem metod myślenia projektowego.

 • Audyt

  Nasi inżynierowie przeprowadzają analizę istniejących rozwiązań Klienta, dokonują przeglądu technologicznego na rynku, wskazują potencjalne błędy oraz rekomendują udoskonalenia.

 • Badania

  Poszukujemy najlepszej metody rozwiązania postawionego problemu. Realizujemy prace koncepcyjne (Proof - Of Concept) w postaci dedykowanych podprojektów, wykonujemy badania, testy, a także rozmaite symulacje – stosownie do potrzeb. Agregujemy wymagania i wraz z Klientem je doprecyzowujemy.

 • Dokumentacja

  Opracowujemy dokumentację niezbędną do profesjonalnego zrealizowania projektu, identyfikujemy jego ryzyka oraz sposoby ich mitygacji. Tworzymy wstępną dokumentację wykonawczą projektu oraz przedstawiamy wycenę dalszych prac i kosztorys materiałowo-sprzętowy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Analiza problemu i przygotowanie specyfikacji projektu

 • Prace badawcze prowadzące do znalezienia najlepszego rozwiązania postawionego problemu

 • Przeprowadzenie wyceny projektu na podstawie przyjętych założeń

Badania i Analizy

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy opracować możliwie jak najpełniejszą jego specyfikację, tj. określić zakres prac, technologie, ryzyka, harmonogram i kosztorys. Zespół inżynierów FastLogic wspomaga proces ustalania założeń projektowych z użyciem technik prototypowania i myślenia projektowego (tzw. ‘Design Thinking’). Współpracujemy z Klientem, tak przy ustalaniu założeń jak i podczas zasadniczej realizacji projektu, co ułatwia realizację i zapewnia szybsze osiągnięcie zadowalających rezultatów.

Dla rozwiązań już istniejących oferujemy usługę audytu. Usługa ta umożliwia zapoznanie się z opinią naszych inżynierów na temat danego rozwiązania uwzględniającą jego obecny status oraz aktualne możliwości techniczne (state-of-the-art). Na bazie naszej wiedzy i wcześniejszych doświadczeń analizujemy i wskazujemy potencjalne błędy w projektach, proponujemy korekty i udoskonalenia.