Oferta

Proces rozwoju nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-informatycznych składa się z wielu etapów. W FastLogic wspieramy swoich partnerów w procesie sukcesywnej realizacji projektu: od pomysłu i zdefiniowania problemu do finalnego wdrożenia. Nasz zespół pragnie wykorzystywać swoje bogate doświadczenie do realizacji Twoich pomysłów. Możemy Ci zaoferować kompleksowe wsparcie Twojego projektu lub prace w dowolnie wybranej przez Ciebie fazie.

Proponowane modele ​​współpracy:

 • ​​Współpraca krótkoterminowa – FastLogic jest dla Twojej firmy partnerem outsourcingowym, realizując kompleksowo projekt elektroniczno-informatyczny we współpracy krótkoterminowej. Stosujemy wówczas strategię ‘fixed-specs/fixed-price’.
 • ​​Współpraca długofalowa – FastLogic jest dla Twojej firmy partnerem outsourcingowym udzielając wsparcia w projektach elektroniczno-informatycznych we współpracy długofalowej jako partner Twojego działu B+R. Stosujemy wówczas odpowiednio skonstruowane umowy o świadczenie usług (tzw. Master Service Agreements) i miesięczne raporty rozliczeniowe.
 • ​​Audytowanie – FastLogic dokonuje audytu rozwiązania i przedstawia wskazówki dotyczące jego ulepszenia w formie raportu.
 • ​​Konsulting – FastLogic przyjmuje zlecenie konsultacji wybranej fazy projektu (np. opracowania schematu elektrycznego, opracowania projektu obwodów drukowanych, opracowania rdzenia IP (IPCore), itd.).

Naszą domeną są projekty innowacyjne, często przełamujące utarte schematy, w których ochrona informacji jest sprawą najwyższej wagi. Chronimy know-how własne oraz naszych klientów umowami o poufności. Objęci nimi są nasi pracownicy, jak i partnerzy biznesowi (producenci obwodów drukowanych, dostawcy komponentów, itp.), całość domykamy umową o poufności z naszym klientem. Stosujemy faktyczną ochronę technologii odpowiednio partycjonując wiedzę niezbędną do jej odtworzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z nami dawała najwyższe szanse osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na docelowych rynkach naszych klientów.

 

Nasze projekty realizujemy z użyciem podejścia procesowego (ISO 9001:2008), nieustannie koncentrując się na potrzebach klienta odpowiednio je rozpoznając i weryfikując. Klient ma możliwość wglądu w stan realizacji projektu już od momentu ustalania specyfikacji. Na potrzeby określonego zadania formujemy odpowiednio dobrany zespół specjalistów. Menadżer projektu dba o właściwą komunikację między zleceniodawcą a zespołem, zapewniając odpowiedni przepływ informacji. Pełni on także funkcje doradcze, tak aby w ramach realizowanego projektu rozwiązano faktyczny problem, a sam projekt został zrealizowany na czas i w założonym budżecie.

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą i szczegółami naszych usług:

Faza analityczno-badawcza

 

Faza projektowa

 

Faza wdrożeniowa

 

Faza produkcyjna

 

Faza Analityczno-Badawcza

Analiza

Poznajemy projekt, precyzujemy jego założenia, definiujemy problem - wszystko z wykorzystaniem metod myślenia projektowego.

Badania

Na drodze prac badawczych poszukujemy możliwości rozwiązania problemu oraz ryzyk za nimi idących celem eliminacji zagrożeń.

Wycena

Na podstawie zebranych informacji i dopracowanej specyfikacji projektu przedstawiamy szacowany harmonogram i koszt prac.

Audyt

Nasi eksperci przeprowadzają analizę istniejących rozwiązań, wskazują potencjalne błędy oraz rekomendują ich rozwiązania.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Analiza problemu i przygotowanie specyfikacji projektu

Prace badawcze prowadzące do znalezienia najlepszego rozwiązania postawionego problemu

Przeprowadzenie wyceny projektu na podstawie przyjętych założeń

Więcej informacji

Analiza i badania

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy opracować możliwie jak najpełniejszą jego specyfikację, tj. określić problem, możliwe sposoby jego rozwiązania, ryzyka, harmonogram i kosztorys. Niekiedy zdarza się, że zakładane wcześniej przez klienta rozwiązanie problemu, nie leży tam, gdzie się wydaje. Czasem wręcz sam problem nie zostaje prawidłowo rozpoznany.

 

Dlatego FastLogic wspomaga proces ustalania założeń projektowych z użyciem technik prototypowania i myślenia projektowego (tzw. ‘Design Thinking’). Stosowanie nieustannej interakcji z klientem czy potencjalnymi odbiorcami produktu, tak przy ustalaniu założeń jak i podczas samej realizacji projektu, pozwala nie tylko na prawidłowe rozpoznanie problemu, ale przede wszystkim na lepszą realizację potrzeb grupy docelowej produktu.

 

Dla rozwiązań już istniejących oferujemy usługę audytu. Usługa ta umożliwia zapoznanie się z opinią naszych ekspertów na temat danego rozwiązania uwzględniającą jego obecny status oraz aktualne możliwości techniczne (state-of-the-art). Analizujemy i wskazujemy potencjalne błędy w projektach, jako przyczyny usterek, które już występują, bądź mogą wystąpić w przyszłości.

Faza projektowa

Projekt elektroniczny

Wykonujemy projekt urządzenia elektronicznego - opracowujemy architekturę, schematy, płytki PCB, tworzymy, implementujemy i testujemy prototyp.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Opracowanie architektury systemu (schemat blokowy)

Opracowanie szczegółowego schematu elektrycznego

Opracowanie projektu płytki drukowanej

Implementacja prototypu: produkcja PCB, montaż i uruchomienie

Testy funkcjonalne

Więcej informacji

Projekt

Na podstawie opracowanej specyfikacji przystępujemy do przygotowania projektu urządzenia elektronicznego. Powstaje ono w kilku fazach: koncepcji architektury (pre-BOM), opracowania schematów (BOM), projektu płytki (PCB) oraz implementacji, podczas której wykonywany jest prototyp urządzenia.

 

Nasze kompetencje obejmują projektowanie urządzeń z uwzględnieniem najnowszych podzespołów elektronicznych, zarówno w zakresie technik cyfrowych – FPGA (Field Programmable Gate Arrays), DSP (Digital Signal Processor) czy SoC (Systems on Chip), jak i analogowych – układy odczytowe, kondycjonowania sygnałów, obwody przełączające mocy (przetwornice AC/DC, DC/DC), etc.
Korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie systemów łączności bezprzewodowej – BT4.0, WiFi, modemy GSM i inne. W naszych projektach wykorzystujemy bardzo szybkie układy pamięci DDR2, DDR3 (np. we współpracy z FPGA czy nowoczesnymi SoC), które wymagają specjalnego podejścia podczas projektowania obwodu drukowanego.

 

Wykonujemy projekty wielowarstwowych płytek PCB o wymiarze charakterystycznym do 3-4 milsów. Dla wymagających tego projektów stosujemy techniki kontroli impedancji linii sygnałowych w.cz. na etapie projektowania jak również produkcji, ściśle współpracując z technikami odpowiedzialnymi za wytworzenie zaprojektowanych przez nas obwodów. W takich sytuacjach ustalamy z technologiem dobór materiałów i parametrów warstw (tzw. ‘StackUp’), tak aby na końcu uzyskać urządzenie elektroniczne działające zgodnie z założeniami.

 

Ponadto dokonujemy analizy kosztów produkcji wybranych technologii (materiał bazowy, rozmiar charakterystyczny, rozmiary przelotek), co pozwala na znalezienie kompromisu między jakością obwodu a kosztami produkcji. Zaprojektowany przez nas obwód jest już dopasowany do wybranej technologii spełniającej założenia budżetowe.

 

Pracujemy na wysokiej jakości, licencjonowanym oprogramowaniu zarówno dla potrzeb projektów elektronicznych jak i symulacji.

Faza wdrożeniowa

Oprogramowanie

Projektujemy i implementujemy oprogramowanie dedykowane urządzeniom elektronicznym. Oferujemy usługi w zakresie programowania niskopoziomowego.

Systemy rekonfigurowalne i IPCores

Opracowujemy opisy sprzętowe kompletnych systemów rekonfigurowalnych oraz dedykowanych bloków funkcjonalnych (IPCore).

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Opracowanie koncepcji architektury oprogramowania uwzględniającej charakterystykę platformy docelowej

Implementację rozwiązania dla wybranej platformy sprzętowej z wykorzystaniem technik inżynierii oprogramowania

Optymalizację rozwiązań pod względem szybkości działania, wykorzystania zasobów sprzętowych, czasu reakcji, niezawodności czy poboru energii

Analiza poszczególnych fragmentów systemu z wykorzystaniem specjalnych narzędzi i urządzeń opracowanych przez FastLogic do zautomatyzowanego testowania systemów embedded

Opracowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych testów

Więcej informacji

Wdrożenie

Oprogramowanie

 

Urządzenia elektroniczne zawierające podzespoły elektroniczne podlegające programowaniu (procesory, mikrokontrolery, itp.) wyposażamy w odpowiedni kod sterujący, oferując usługi w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania dla systemów wbudowanych, oraz oprogramowania niskopoziomowego dla komputerów klasy PC. Naszym klientom oferujemy działania obejmujące swoim zakresem fazy od opracowania specyfikacji do finalnych testów. Proces rozwoju oprogramowania przebiega iteracyjnie, aż do uzyskania efektów satysfakcjonujących Klienta.

 

W naszych projektach wykorzystujemy techniki inżynierii oprogramowania – np. stosując logiczny podział oprogramowania na warstwy abstrakcji, dzięki czemu raz opracowany kod nie podlega znaczącym zmianom np. przy wprowadzaniu nowych funkcjonalności czy nawet przy zmianie platformy sprzętowej, itp.

 

Nasze doświadczenie obejmuje również zadania wysoce specjalizowane, takie jak:

 • Kompilatory – modyfikacja domyślnego zachowania kompilatorów GCC oraz LLVM, rozszerzanie funkcjonalności,
 • Systemy akwizycji danych o wysokiej przepustowości bazujące na technologiach Gigabit Ethernet czy PCIExpress

Języki programowania

 • C
 • C++
 • Języku asemblera dla procesorów Intel oraz ARM

Systemy operacyjne

 • Serwisy (Windows) lub deamony (Linux)
 • Dedykowane sterowniki urządzeń dla systemów Linux oraz Windows (technologie Windows Driver Model czy Windows Driver Foundation)

Standardy

 • ATCA
 • uTCA
 • VME

Platformy

 • Intel
 • Atmel
 • Texas Instruments (C2000, C64x+, MSP430, ARM)
 • NXP Semiconductors
 • Freescale Semiconductor
 • STM

Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

 • TI-RTOS
 • SYSBIOS
 • RTEMS

Protokoły

 • TCP/UDP
 • MODBUS
 • MBUS
 • GazModem I
 • GazModem II
 • CAN

Nasze oprogramowanie jest zgodne ze standardami MISRA C oraz MISRA C++.

Systemy rekonfigurowalne i IPCores

 

W zaawansowanych systemach elektronicznych, gdzie czas reakcji, akwizycji czy przetwarzania danych jest krytyczny, zwykle wykorzystuje się układy reprogramowalne FPGA.

 

Przygotowanie opisu sprzętu dla układów rekonfigurowalnych nie mieści się w kategoriach zwykłego oprogramowania i standardowej wiedzy z tego zakresu. Wymaga od projektanta systemu gruntownej znajomości architektur cyfrowych, ich ograniczeń, a przede wszystkim znajomości języków opisu sprzętu w kontekście syntezy logicznej, jak również umiejętnego korzystania z narzędzi dedykowanych do tego celu.

 

FastLogic oferuje swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia opracowania opisu sprzętowego kompletnych systemów rekonfigurowalnych (np. w oparciu o rdzenie PowerPC, Microblaze), jak również dedykowanych bloków funkcjonalnych (IPCore). Zamknięte, specjalizowane rozwiązania IPCore w połączeniu z dedykowanymi systemami typu SoC, to szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek (time-to-market), obniżenie kosztów urządzenia, jak również poboru mocy z uwagi na możliwość implementacji złożonych systemów cyfrowych w jednym układzie. Niewątpliwą zaletą takich rozwiązań jest też stosunkowo łatwa przenośność, dzięki czemu czas życia produktu wynikający ze zmniejszającej się dostępności układów nie stanowi ograniczenia.

 

Nasze doświadczenie obejmuje opracowanie systemów rekonfigurowalnych dla platform Xilinx i Altera, czy bloków IP opracowanych w języku VHDL.

 

Zaprojektowane przez nas bloki funkcjonalne IP stosowane są z powodzeniem w przemyśle.

Faza produkcyjna

Wdrożenie

Projektujemy obudowę urządzenia, modyfikujemy prototyp, przedstawiamy wizualizację produktu końcowego. Wspieramy w procesie wyboru i weryfikacji dostawców i producentów.

Obsługa gwarancyjna i postgwarancyjna

Prowadzimy obsługę poprodukcyjną opracowanych urządzeń oraz usługi serwisowe celem utrzymania jakości oprogramowania.

Hosting danych

W ramach prowadzonych przez nas projektów udostępniamy nasze serwery, przechowujemy, gromadzimy oraz udostępniamy dane pomiarowe z opracowanych przez nas systemów.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Prace z zakresu wzornictwa przemysłowego (projekt obudowy, interfejsu użytkownika, etc.) – przygotowanie dokumentacji wizualnej

Modyfikacja prototypu urządzenia elektronicznego do wybranej obudowy

Produkcja egzemplarza modelowego obudowy (drukarka 3D) i konstrukcja demonstratora, tj. osadzenie urządzenia elektronicznego w wersji przed-produkcyjnej w prototypie obudowy

Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej (GERBER, BOM, CAD, pliki wsadowe oprogramowania, etc.)

Wsparcie produkcji (organizacja dostaw podzespołów, monitorowanie produkcji urządzeń, znakowanie, wersjonowanie sprzętu i oprogramowania)

Więcej informacji

I możemy zaczynać produkcję.

Wdrożenie

 

FastLogic oferuje swoim Klientom wsparcie procesu wdrożenia opracowanego urządzenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem. Na proces ten składa się przygotowanie projektu obudowy i związana z nim ewentualna modyfikacja prototypu oraz produkcja seryjna wraz ze znakowaniem i wersjonowaniem.

 

Proces uzupełnia się o wirtualną, a ostatnio coraz częściej także o rzeczywistą, przedprodukcyjną wizualizację produktu końcowego z użyciem np. drukarek 3D.

 

Ponadto na tym przygotowania do wdrożenia dodatkowej weryfikacji podlega technologia produkcji, a także wybierani są ostateczni dostawcy komponentów, tak aby koszt końcowy produktu był satysfakcjonujący.

 

Wspieramy proces przygotowania koncepcji wizualnej produktu współpracując z firmami działającymi w branży wzornictwa przemysłowego. Współpracę w tym zakresie możemy podjąć ze wskazaną firmą lub też zaproponować naszych stałych współpracowników. Zapewniamy możliwość wytworzenia modeli obudów na drukarkach 3D dzięki naszym sprawdzonym partnerom. W ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć model urządzenia w formie przypominającej produkt końcowy, co pozwala na weryfikację założeń i kolejną iterację jeszcze zanim produkcja seryjna pochłonie znaczące zasoby finansowe i czasowe.

 

Produkcję seryjną urządzeń elektronicznych powierzamy naszym sprawdzonym partnerom.

 

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

 

FastLogic prowadzi obsługę poprodukcyjną opracowanych urządzeń oferując:

 

 • Zdalne systemy diagnostyczne i telemetryczne,
 • Zdalne systemy aktualizacji oprogramowania.

 

Ponadto oferujemy usługi serwisowe pozwalające na utrzymanie najwyższej jakości oprogramowania:

 

 • Rozwój i dostosowanie systemów informatycznych do nowych wymagań klientów, które pojawiły się po zakończeniu realizacji projektu,
 • Zautomatyzowana i okresowa procedura uaktualniania oprogramowania projektowanych przez FastLogic urządzeń.

 

Hosting danych

 

Oferujemy usługi hostingu danych, polegające na przechowywaniu, gromadzeniu oraz udostępnianiu danych pomiarowych z opracowanych przez FastLogic systemów telemetrycznych, zdalnej automatyki i innych.

 

W ramach usług hostingowych udostępniamy także nasze serwery w celu umożliwienia zdalnej i okresowej aktualizacji oprogramowania opracowanym przez nas urządzeniom.

 

Zapewniamy dostęp do przechowywanych informacji za pomocą interfejsu WWW lub w bezpośrednio w formacie XML. W ramach usługi klient uzyskuje dostęp do niezbędnych informacji bez konieczności inwestowania w nową strukturę monitoringu taką jak serwer, licencja na pakiety typu SCADA czy koszty konfiguracji i utrzymania. Zapewniamy archiwizację przechowywanych informacji oraz ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. Wygląd oraz funkcjonalność interfejsu WWW dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Skontaktuj się z nami!