Lab

Wdrożenie nowego produktu jest procesem wieloetapowym, w którym opracowanie urządzenia elektronicznego jest jedynie jednym z kroków. W FastLogic, za sprawą profesjonalnego warsztatu oraz laboratorium, mamy możliwość prowadzenia niemal całego procesu wewnętrznie. Nasze zaplecze pozwala nam na prowadzenie wstępnych testów walidacyjnych (precompliance), które przyspieszają wprowadzenie produktu na rynek, co znacząco obniża koszty wdrożenia.

Testy walidacyjne zgodności z normami zharmonizowanymi pozwalają na nadanie produktowi znaku CE, a co za tym idzie – umożliwiają wprowadzenie produktu na rynek.

FastLogic dysponuje własnym, dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, umożliwiającym prowadzenie tego typu prac. W laboratorium prowadzone są prace uruchomieniowe, testowanie funkcjonalne, a także realizowane są analizy z zakresu badań precertyfikacyjnych (tzw. precompliance) – w tym kompatybilności elektromagnetycznej (z ang. EMC). W ramach laboratorium prowadzimy głównie testy zaprojektowanych przez nas urządzeń, niemniej jesteśmy także otwarci na walidację zewnętrznych urządzeń/systemów. Może to być zwłaszcza przydatne w sytuacji, w której Państwa sprzęt wymaga dodatkowej diagnostyki lub po prostu chcecie upewnić się co do jakości urządzenia wysyłanego do laboratorium akredytowanego. Ponadto w przypadku wykorzystania ścieżki „A” nadawania znaku CE (tzw. Wewnętrzna Kontrola Produkcji) FastLogic może wspomóc proces wewnętrznej walidacji produktu prowadząc badania uzupełniające dokumentację producenta.

 

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym marki Tektronix, takim jak: oscyloskop serii DPO 7000 o paśmie 3.5GHz (40GS/s), oscyloskop serii MDO4000 o paśmie 500MHz z analizatorem RF 3GHz z możliwością jednoczesnej analizy sygnałów w czasie i częstotliwości w szczególności użytecznym przy diagnozowaniu problemów EMC w obwodach drukowanych, analizatorem RF Tektronix serii RSA306 o paśmie 6GHz wraz z antenami i sondami pola bliskiego oraz profesjonalnym analizatorem mocy PA1000.

Prowadzimy badania wstępne (precompliance) według następujących standardów:

Emisja harmonicznych prądu

ETSI EN 301 489-1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements,

PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A), PN-EN 61000- 4-7:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 4-7: Metody badań i pomiarów — Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń

Emisja zaburzeń przewodzonych

ETSI EN 301 489-1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements,

PN-EN 55032:2015-09 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji,

CISPR 16-2-1:2008 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth-ods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements,

CISPR 16-1- 2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements

Odporność na zaburzenia promieniowane

ETSI EN 301 489-1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements,

PN-EN 61000-4-3:12.2007 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i po-miarów – Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej;

PN-EN 55016-2-3:11.2007 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary zaburzeń promieniowanych

PN-EN 55024:2000/A1:10:2004 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne

Energooszczędność

PN-EN 50564:2011, Elektryczny sprzęt domowy -- Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Emisja zaburzeń promieniowanych (planowane wdrożenie)

PN-EN 55011:2016-05 Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

PN-EN 55022:2006 Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

PN-EN 55015:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Mamy własny magazyn z

57517

komponentami - 1600 rodzajów

W celu obniżenia kosztów prototypowania FastLogic prowadzi i rozwija własne zaplecze warsztatowe. Dysponuje ono bogatym magazynem komponentów (obecnie ponad 57 500 komponentów, ponad 1600 typów) oraz wysokiej jakości narzędziami lutowniczymi, chemią oraz pozostałymi niezbędnymi materiałami do prowadzenia prac montażowych. Prace prowadzone są w wydzielonej strefie na stanowiskach z odpowiednimi zabezpieczeniami ESD zgodnie z normą PN-EN 61340-5-1:2009. Możemy pochwalić się bardzo wysoką jakością montażu prototypów, nieodbiegającą od precyzji montażu automatycznego. Dzięki temu już pierwsze prototypy nadają się testowania po stronie Klienta spełniając wysokie wymagania techniczne jak i wizualne.

 

Ponadto dla szczególnie zaawansowanych technologicznie projektów FastLogic wykorzystuje profesjonalną maszynę BGA-Rework ERSA HR600/2 umożliwiającą półautomatyczny montaż układów BGA o wysokiej powtarzalności procesu dzięki zastosowaniu wizyjnych systemów pozycjonowania komponentów. Do niewątpliwych zalet tej maszyny należy podwójna kontrola temperatury procesu lutowniczego sprawiająca, że montaż elementów BGA nawet najbardziej złożonych jest pewny i bezpieczny dla samych układów.

Skontaktuj się z nami!